Besedy k výročí 30 let demokracie a svobody

24.11.2019

Kromě projektového dne k výročí 30 let svobody a demokracie, kterého se zúčastnili všichni žáci druhého stupně, byly pro žáky devátého ročníku k tomuto výročí přichystány ještě dvě další akce.

6pusgki8hv_____20191120_105954

První akce s názvem Čtyři příběhy revoluce proběhla ve spolupráci s organizací, která mapuje příběhy bezpráví ve 20. stol., Post bellum. Žáci měli možnost vyslechnout čtyři výpovědi lidí, kteří prožili 17. listopad. Jednalo se o vůdce studentských stávek, člena KSČ, člena StB a člověka, který byl od mládí perzekuován StB. Společně s lektorkou s Post bellum tyto výpovědi žáci průběžně porovnávali.

Druhá akce proběhla v rámci projektu Jeden svět na školách. Společně jsme zhlédli film Největší přání. Vyslechli jsme si přání lidí, kteří žili v komunistické totalitě od 60. let až po listopad 1989. Zjistili jsme, že některá přání mají dnešní teenageři podobná, ale také, že přání lidí jsou ovlivněna dobou a režimem, ve kterém žijí. Druhou částí této akce byla beseda s pamětníkem. Mezi deváťáky tak zavítal náš pan ředitel Jan Faltýnek. V listopadu 1989 už učil  na naší škole a byl mezi prvními, kdo zde spoluzakládal Občanské fórum. Mimo jiné jsme se tedy měli možnost dozvědět, jak to chodilo na naší škole před 30 lety.