Setkání nadaných žáků 4. - 5. ročníků

21. 05. 2023

Dne 18. května jsme se sešli ve 4. A k řešení logických úloh z oblasti příbuzenských vztahů, početní logiky i práce s textem.

Pracovali jsme ve dvojicích a řešili postupně úlohy podle výběru.

Někoho bavila nejvíce práce s textem a jeho kontinuita. Jinému více seděly logické početní úlohy vyjádřené písmeny místo čísel. Součástí byly i úlohy o obsahové či významové podobnosti.

Výkony dvojic byly velice vyrovnané, všechny děti zvládly nasbírat spoustu bodů, za které si zasloužily drobné odměny.