Ukázkové hodiny v 1. a 2. třídách

23. 11. 2022

Prvňáčci a druháci předvedli rodičům na ukázkových hodinách, co se naučili.

Například v 2. B se "pochlubili", jak jim jde počítání do 100, v českém jazyce zase ukázali, že umí správně zařadit slova podřazená ke slovům nadřazeným. A také si zazpívali písničku v angličtině. Rodiče své žáčky odměnili velkým potleskem.