I ve mně je lídr - zpravodaj 01/2020

05. 02. 2020

Milí rodiče,

právě vyšlo další číslo našeho pravidelného zpravodaje. Dozvíte se v něm, jak společně pracujeme na osvojování sedmi návyků, co se nám daří a na čem ještě budeme muset zapracovat.

I ve mně je lídr – zpravodaj 01/2020

 

Vážení rodiče,

posíláme Vám další číslo našeho zpravodaje. Obsahuje informace o tom, jak se nám daří naplňovat 7 návyků, kterými chceme zlepšovat vztahy mezi námi všemi. Myslíme si, že tyto zásady jsou pro život Vašich dětí stejně důležité jako znalosti a vědomosti, které hodnotíme na vysvědčení.

                                                                                                                                  Jan Faltýnek

 

 

Být lídrem je těžká věc…..

A rozumět slovům, která s tím souvisí, je někdy ještě těžší. Ve školce se snažíme vychovávat děti k tomu, aby přebíraly zodpovědnost za své jednání, vylepšovaly své schopnosti a naučily se spolupracovat s ostatními. „Lídrovský“ jazyk však nahrazujeme pojmy, které jsou dětem předškolního věku bližší a srozumitelné. A tak nás napadlo vyzkoušet, co si pod cizími slovy nebo spojeními představují. A zde je výsledek:

 

Kdo nebo co je to LÍDR? Obchod, nešika, trumbera, jídlo, velitel….

 

Co je to SYNERGIE? Levná energie, sýr, energiťák….

 

Co je to PARADIGMA? Parmazán, parapet, parašutista, parakotoul, když někdo papá a padá

 

Co je to BÝT PROAKTIVNÍ? Že někdo někoho naviguje, co má dělat, že někdo hodně sportuje a chodí na kroužky, že má aktivity, že někdo nelítá a nedělá šaškárny, že uklízí, že otravuje….

 

Co DŮLEŽITÉHO MÁME DÁT NA PRVNÍ MÍSTO? Udělat úkoly, uklidit pokojíček, poslouchat paní učitelku, neposlouchat bezdomovce….

 

Co máme dělat, abychom OSTŘILI PILU a nabrali novou sílu? Pilovat si nehty, pořádně se vyspat, nebýt opilí, dát si granko, trénovat, abychom byli silní, číst knížky, nechat se drbat na zádech nebo masírovat…

 

Jak by mohl vypadat STROM NÁVYKŮ? Vysoký a silný, má velký kořen a silné větve, nikdy neopadává, trochu šišatý, nedá se useknout ani vytrhnout, jsou na něm věci, které už umíme, vypadá jako ten, co máme dole u laviček….

Jitka Mařáčková

 

 

 

                                                                                                                           

ŠD KYTIČKA a ŠD SLUNÍČKO

A jsou z nás školáci! Uteklo to a máme již půlku školního roku za sebou. Velmi se těšíme na naše první vysvědčení. V prvních týdnech jsme se seznámili s novým prostředím, stanovili jsme si pravidla a pomocí her, soutěží a čtení příběhů vytvářeli příjemnou atmosféru ve třídě.

V ŠD Sluníčko jsme se řídili heslem „Ve zdravém těle zdravý duch “. Pravidelně chodíme na procházky a nabíráme kilometry. Odměnou je pro nás čerstvý vzduch a pohyb.

V oddělení Kytičky jsme pravidla 7N procvičovali formou soutěží „Pouštíme draka“ a „Vánoční soutěž“. Zaměřili jsme se na spolupráci, poznání sama sebe, ochotu, ohleduplnost a empatii.

V adventním čase jsme zdobili třídy, školu a vyráběli dárky pro své blízké a na den otevřených dveří. Podíleli jsme se na projektu „Dobrý skutek“, navštívili jsme domov důchodců, zazpívali babičkám a dědečkům různé písničky, předali vyrobené dárky a strávili hezké předvánoční odpoledne.

Zuzana Salavcová, Helena Malá

 

ŠD STROMEČEK

I v našem oddělení jsme se v loňském roce zaměřili na rozvoj spolupráce. Už víme, že sami zvládneme hodně věcí, ale nikdy ne tolik, jako když nám pomohou ostatní. Proto jsme se formou týmových her a soutěží učili spolupracovat nejen ve dvojicích, ale i ve skupinách. Pracovali jsme na tom, abychom dokázali vyslechnout názory druhých a uměli je respektovat. Při kolektivních hrách jsme se také učili vzájemně si pomáhat, být trpěliví, zodpovědní, tolerantní, hledat řešení výhodná nejen pro sebe, ale pro všechny, jednat poctivě, být vůči ostatním féroví a nepodvádět. Pomocí různých úkolů, které společně plníme, zjišťujeme, že držet při sobě a táhnout za jeden provaz není vždy jednoduché. A proto se i nadále budeme zdokonalovat ve vytváření synergie.

  Lydie Řehořová

 

ŠD MOTÝLEK

V Motýlku rozvíjíme spolupráci. Plánujeme si činnosti, střídáme práci ve dvojicích i skupinách. Umíme se vzájemně pochválit, ocenit a také se podporujeme. Využíváme toho, že s druháky navštěvují družinu i třeťáci a čtvrťáci – takže získáváme mnoho nových podnětů. Každý měsíc si určíme téma, které pak zpracováváme. Velmi nás baví vybarvovat antistresové omalovánky, pracovat s papírem, luštit sudoku či kvízy nebo křížovky, hrajeme hry na procvičování paměti a představivosti.

Prostě v Motýlku se nenudíme a stále se učíme něco nového.

Kateřina Misarová Kutíková

 

ŠD LÍSTEČEK

V oddělení ŠD LÍSTEČEK se opět sešly dvě třídy třeťáků. Všichni jsme se nejdříve seznámili. Naším letošním společným cílem bylo rozvíjet spolupráci. Postupem času jsme se naučili navzájem si pomáhat a pracovat ve dvojicích, v malých skupinkách i ve větších týmech.  Mnoho času jsme věnovali sportování a hraní her. Nezapomněli jsme ani na dodržování pravidel slušného chování a na pravidlo 3P, bez kterého se v životě neobejdeme. Umíme POZDRAVIT, POPROSIT a PODĚKOVAT. Neustále na sobě pracujeme a snažíme se ve všem zlepšovat. 

Iva Chvojková

 

 

 

 

 

 1. A, 1. B

V září se z nás stali školáci. Těšili jsme se na nové spolužáky i na paní učitelku. Nejdříve jsme začali poznávat, co pro nás znamená být školákem a jak to ve škole chodí. A hned potom jsme se s radostí a chutí začali učit číst, počítat a psát první písmena. Kromě českého jazyka a matematiky máme také rádi předmět etická výchova a program „I ve mně je lídr“. Díky tomuto programu hravě poznáváme, že dodržováním jednoduchých pravidel, jejichž základem jsou zejména slušné chování, respektování druhých a zodpovědnost za své činy, se nám daří tvořit si a udržovat hezké vztahy, pomáhat si a chodit s radostí do školy i ze školy.

Hlavním tématem letošního roku je spolupráce. Učíme se, proč je dobré naslouchat druhým, pracovat ve dvojicích i malých skupinách. S tím nám pomáhají naše partnerské třídy z             2. stupně, 7. A a 8. B. Při společných setkáních nám naši starší kamarádi pomáhají např. při práci na PC. My zase „na oplátku“ pomáháme našim mladším kamarádům z MŠ Pohádka, se kterými se též pravidelně setkáváme.

Donka Linhartová, Lenka Schmuttermeierová

 

 1. A, 2. B

Těžko říct, jestli je krásnější jít do školy jako prvňáček nebo už jako školy znalý druhák. Strach a nejistota nebo těšení, radost a zvědavost, co nás od září do června čeká? Letos jsme se těšili hlavně na svoje spolužáky, na naši známou třídu i paní učitelky. Začal měsíc září a my jsme se zakousli do krajíce s názvem druhý ročník! A už na dveře klepe jeho půlka! Učení nám jde docela dobře. Ale to není všechno. O co se od září snažíme ze všech sil? Třeba BÝT MILÝ. Být milý se často lehce řekne, ale hůř udělá. Přežít celý den je už tak dost těžké a k tomu se ještě usmívat na ostatní a říkat všem „prosím“ a „děkuji“ může být únavné. Nebo ne? Jde to nějak „zařídit“? A proč vlastně? Zjistili jsme, že když budeme milí, lidé nás budou mít raději, snadněji dosáhneme toho, o co usilujeme. Dospělí i kamarádi nám budou rádi pomáhat, pokud budeme milí. Také se budeme cítit lépe, budeme se na sebe těšit a půjde nám i lépe učení. A tak se třeba učíme podívat se těm okolo nás do očí, usmát se a hezky se pozdravit. Učíme se ptát kamarádů, jak se mají, jak se cítí, co dělají, učíme se druhým naslouchat a bez pobízení pomáhat. Pokud se ale někdo chová neslušně nebo drze a necítíme se s ním dobře, je v pořádku od něho odejít. Jsme dobře vychovaní. Umíme říkat „prosím“, „děkuji“ a „nemáte zač“. Učíme se mít trpělivost a být ohleduplní. Do našich tříd od září přibyly děti z ciziny. Jsou úplně stejní jako my! I to jsme se letos přiučili: Nesuďte lidi, dokud je nepoznáte. Nikdy nikoho neodsuzujte na základě vzhledu nebo toho, jak mluví. První dojem nemusí být vždy ten správný. Tak co? Už i vám se zachtělo být milí? Záleží jen na nás a na našem ROZHODNUTÍ! Vzpomínáte? Návyk číslo jedna. Ten nejdůležitější. Někdy není lehké být milý. Ale my se o to snažíme ze všech sil. Je to pro letošní rok náš cíl. Když se naučíme být na sebe milí, nejen ve třídě, ale i doma a všude jinde, bude svět lepším místem pro každého z nás. Držte nám palce.

Iva Hartmanová, Alena Samková

 1. A, 3. B

Od začátku třetí třídy se snažíme zejména navázat na jednotlivé návyky a zvyklosti, které jsme si osvojili v rámci první a druhé třídy. Se změnou třídního učitele je potřeba si zvyknout na nový styl práce. Některým z nás toto porozumění trvá kratší dobu, někdo potřebuje na zpracování této nemalé změny více času. Ať tak či onak, pomáhá nám s tím etická výchova, ve které jsme si zvykli veškeré záležitosti, ať už třídního či ryze osobní charakteru, řešit.

V tomto školním roce se náš ročník zapojil do projektu „Hrdá škola“. Součástí tohoto projektu nejsou jenom jednotlivé výzvy, které mají svůj záměr, ale také je zapotřebí si uvědomit, že součástí každé výzvy je zkouška našich sociálních dovedností. Učíme se nazývat a alespoň trochu ovládat své emoce (radost, vztek, smutek).  Zaměřili jsme se na schopnost mluvit srozumitelně, nahlas a především zaujmout posluchače. 

Učíme se plánování našich aktivit a úkolů, které si zaznamenáváme do plánovacích kalendářů v žákovských knížkách.

Iva Němečková, Markéta Kochanová

 

 

 1. A, 4. B, 4. C

V loňském školním roce 2018–2019 se naše početná skupina třeťáků snažila stát v mnoha ohledech samostatnými žáky. V několika případech se to dětem povedlo, někteří si tomuto tématu přizpůsobili své cíle i v prvním pololetí školního roku 2019–2020. Nyní jsou z dětí již čtvrťáci a z některých se pomalu stávají velice šikovní, samostatní a proaktivní žáci. Bylo na čase začít trénovat spolupráci.

Spolupráce je velice široké téma a vyjít s někým a spolupracovat není vždy úplně jednoduché pro dospělé, natož pro děti. Přesto musíme uznat, že úsilí se vyplácí a děti si dokážou navzájem pomáhat, spolupracovat jako třída a také lépe pracovat ve skupinkách. Skupinové aktivity se stávají stále klidnějšími a přinášejí lepší výsledky.

Věříme, že takto získané dovednosti dětem budou pomáhat nejen ve škole, ale později i v životě.

Marcela Najmanová, Kateřina Hálová, Ladislava Záňová

 

 

 

 1. A, 5. B

V prvním pololetí školního roku 2019/2020 se naše třídy zaměřily na rozvoj spolupráce. Žáci si dokážou předávat informace ze školního prostředí, spolupracovat při skupinové práci, domluvit se na způsobech řešení a na společných aktivitách. Usilujeme o to, aby si žáci uvědomili, že za své činy nesou zodpovědnost a také aby se snažili předcházet nepříjemným situacím. Jde nám společně také o to, abychom vnímali, že my sami máme největší vliv na svou spokojenost.

V tomto ročníku již na žácích oceňujeme správné vyjadřovací schopnosti, porozumění spolužákům i vyučujícím, schopnost vést smysluplnou diskuzi a slušně obhajovat své názory. Vážíme si také toho, že si umí být navzájem oporou a povzbudit jeden druhého.

V druhém pololetí tohoto školního roku se budeme i nadále zaměřovat na budování hezkých vzájemných vztahů.

Štěpánka Matějková, Monika Švejdová

 

 1. A, 6. B

Přechod na druhý stupeň základní školy byl šestým třídám zpříjemněn společným adaptačním kurzem. Tři dny jsme trávili v přírodě aktivitami, které v žácích rozvíjely sebepoznání, odpovědnost, komunikaci a hlavně spolupráci. Díky fyzické zátěži dokázali žáci překonat i výstup z vlastní komfortní zóny, který všichni zvládli proaktivně.

            Ve škole se dále snažíme rozvíjet nejen odpovědnost, samostatnost, spolupráci, ale pracujeme stále na proaktivním jednání, dodržování nastavených pravidel, jsme přátelští a vzájemně si pomáháme. V průběhu podzimu jsme si vytvořili pravidla třídy tak, abychom se společně cítili dobře.

Každý týden se jeden z žáků stává „třídním lídrem“, aby si vyzkoušel být zodpovědný nejen sám za sebe, ale i za třídní kolektiv. Při pondělních etických výchovách pravidelně hodnotíme, co se „třídnímu lídrovi“ i celé třídě v uplynulém týdnu povedlo, z čeho měli radost a také na čem je potřeba více pracovat, aby se dařilo lépe. Učíme se plánovat pomocí diářů v žákovských knížkách, aby nás žádná písemka nepřekvapila a abychom si dobře rozvrhli čas.

          Dále pracujeme na celoškolním tématu – Spolupráce. V různých předmětech čas od času dojde na skupinovou práci, která obnáší nejen např. rozdělení rolí a úkolů, ale hlavně práci pro tým.

 Kateřina Jiranová, Lenka Wolfová

 

 1. A

V sedmém ročníku jsme si jako každý rok stanovili cíle do žákovské knížky, na kterých pracujeme. Na začátku školního roku jsme se domluvili na pravidlech třídy, která se snažíme dodržovat, i když někteří z nás s některými body stále trochu bojují. Tento rok pro nás byla nejdůležitější komunikace. V rámci etické výchovy pomocí komunitního kruhu a dalších metod se snažíme s žáky o zdokonalení komunikace. Naším cílem je, aby každý žák projevil svůj názor bez ostychu a aktivně se podílel na chodu třídy. Pracujeme na tom, abychom se ve třídě cítili dobře a tvořili dobrý kolektiv. Naším cílem je, aby si žáci mezi sebou předávali informace ohledně školy a také si zapisovali svoje úkoly do žákovské knížky. Domnívám se, že se nám to daří, jelikož třída je schopna se mezi sebou domluvit, spolupracovat a podílet se na organizaci práce. Při přípravě vánočních výrobků na dni otevřených dveří si vytvořili sami skupiny a spolupracovali na výrobě věcí, které poté prodávali. Dále jsme se jako třída zapojili do akce „Dobrý skutek“. Musím říci, že jsem až obdivovala, s jakou chutí a odhodlaností se do této činnosti vrhli. Jako třída jsme se rozhodli pomoci zvířátkům, která se někdy i nedopatřením objeví v útulku. Nakoupili jsme různé laskominy, hračky a odvezli jsme je do Malšovic. Domnívám se, že ve třídě panují dobré vztahy, na kterých neustále pracujeme.

Milena Strnadová

 1. B

V sedmém ročníku navazujeme na naši práci v minulém roce, kdy jsme se zaměřovali na stanovování cílů – dlouhodobých i krátkodobých a na plánování naší práce. V sedmé třídě je pro nás již samozřejmostí zapisovat si úkoly a akce do plánovacího kalendáře v žákovské knížce, stanovili jsme si cíle – osobní i cíle celé třídy. Stále pracujeme na dobrých vztazích a vzájemné spolupráci, což je hlavní téma tohoto školního roku. Všichni jsme se zapojili do přípravy výrobků na vánoční výstavu na dni otevřených dveří, společně jsme promýšleli, jak se zapojit do akce „Dobrý skutek“ a ve skupinách jsme tuto pomoc realizovali. Moderní technologie, jako například společný chat, nám umožňují spolupracovat při shánění zameškaného učiva nebo zjišťování domácích úkolů. Vztahům „naživo“ se ale nic nevyrovná a v tom naše třída udělala v minulém roce velký pokrok, což opravdu oceňuji. Jen tak dál!

Monika Kostilníková

 

 1. A

V tomto školním roce se nadále věnujeme tématu Spolupráce, ve kterém se snažíme posilovat schopnost pracovat ve skupině, efektivně si rozdělit úkoly a následně je co nejlépe plnit jako tým. Soustředíme se na to, čím může každý z nás do týmu přispět, co je jeho silná stránka a toho při spolupráci využít. Spolupráce a týmový duch třídy se stále prohlubují a jsou vidět ve vzájemné podpoře a pomoci, kterou si žáci navzájem projevují. Velmi dobře třídě také funguje facebooková skupina, kde denně řeší např. domácí úkoly a písemné práce. Také se stále zabýváme plánováním našich cílů – krátkodobých i dlouhodobých. Zaměřujeme se na postupné stanovení jednotlivých kroků potřebných k dosažení vytyčeného cíle. Za každý splněný cíl žáci obdrží veselého smajlíka, a tak se naše nástěnka úspěchů na nás už pěkně „směje“.             

Jaroslava Hejlová

 

 1. B

Sedm návyků nás postupně doprovodilo až do osmého ročníku. Jako každý rok jsme si na začátku školního roku vyplnili v žákovské knížce své cíle. Společně jsme si stanovili cíle třídy, každý sám se pak zamyslel nad svými osobními cíli ve škole i doma. Žákovská knížka nám pak slouží nejen pro zapisování známek a sdělení, ale většina dětí již samostatně využívá plánovací kalendář.

V rámci hodin etické výchovy jsme v prvním pololetí pokračovali v naplňování celoročního tématu Spolupráce. Pomohu spolužákovi, pracuji ve skupině tak, abychom všichni společně splnili zadaný úkol, umím se poučit ze svých chyb, na které mě někdo upozorní, a zároveň já dokážu svého kamaráda vhodným způsobem upozornit na jeho nedostatky.

Žáci si i v tomto školním roce vytvořili skupinky, ve kterých spolupracují v případě, že některý kamarád chybí. Vzájemně si sdělují probrané učivo a domácí úkoly, které je třeba doplnit.

A protože spolupracovat znamená také pomáhat, zapojila se naše třída do akce „Dobré skutky“.

V prosinci jsme z části peněz, které jsme získali prodejem výrobků na vánoční výstavě, zakoupili konzervy a granule pro psí útulek.

Jana Jozífová Součková

        

 1. A

Tak jsme se konečně dočkali a postoupili jsme do závěrečného devátého ročníku. Bude to náročný školní rok a bude nutné zatnout zuby a se vší vervou se pustit do práce. V září žáci dostali zadání na absolventskou práci a už to byla od začátku výzva. Nejdříve vypracovat práci ve Wordu na 2–3 strany na vybrané téma a připravit si prezentaci, která bude korespondovat s textem. Každý žák si mohl dobrovolně vybrat své téma podle svých zálib.

U vypracovávání absolventské práce museli žáci projevit svoji samostatnost, schopnost umět si vyhledávat informace a pak je následně zpracovat. Všichni svoji práci odevzdali včas a v lednu je čekala další překážka – tuto práci prezentovat na UHK před svými spolužáky a žáky 8. ročníků. Opět mohli využít svoji schopnost komunikace, přednesu a kontaktu s publikem. Zde zužitkovali všechny dosavadní zkušenosti a znalosti získané od 5. ročníku.

Nyní je čeká největší výzva – uspět u přijímacího řízení a postoupit na vybranou střední školu nebo učňovský obor.

Přeji velké odhodlání a úspěch.

 Alena Machová

 

 1. B

V tomto školním roce, který je pro nás posledním rokem na naší základní škole, pracujeme na upevnění a posílení důležitých návyků, zejména těch, které pomáhají v systematické přípravě na přijímací zkoušky na střední školu – začínej s myšlenkou na konec, a to nejdůležitější dávej na první místo. Přestože jsme se na tyto návyky soustředili i v minulém roce, stále někteří z nás mají v této oblasti rezervy.

Měli jsme šanci si vyzkoušet práci pod určitým tlakem, s nutností plnit stanovené úkoly řádně a včas při přípravě absolventských prací žáků 9. ročníku. V praxi jsme se tak mohli přesvědčit, jak dobré plánování a systematická práce pomáhá vyhnout se nepříjemným stresovým situacím.

 Eva Kosinová