Přehled článků

ÚNOR

Motýlci v lednu

LEDEN

Prosinec

Nastala adventní doba a s ní i spojené oblíbené vánoční tradice. Seznámili jsme se s příběhy o sv. Barboře a sv. Mikulášovi, o výnamu Adventu a jeho zvyklostech. Děti si vyrobily vánoční přání a zimní sněžítko. Ani v tomto měsíci nechyběly procházky do přírody (hradiště).

PROSINEC

LISTOPAD

ŘÍJEN

ZÁŘÍ

Motýlci v září

V září se začali líhnout noví motýlci...

ZÁŘÍ