Březnová online výuka

Březnová online výuka
11. 03. 2021

Od 8. března jsme se s žáčky první třídy začali opět scházet na výuce online. Během výuky společně čteme, píšeme do písanky, počítáme a také se učíme nová témata týkající se prvouky. Žáci plní všechny úkoly velmi pečlivě a se stejnou pílí jako ve školních lavicích.