Život v rovnováze aneb ‚Ostřit pilu‘

22. 09. 2020

Tak jako každý rok nás provází nějaké téma, kterému se věnujeme a zaměřujeme se na prohloubení našich znalostí a dovedností, tak i letos tomu nebude jinak. Tématem pro letošní školní rok je ‚Ostřit pilu‘. A co se pod tímto názvem skrývá?

S tupou pilou příliš mnoho dříví nepořežeme, a pokud ano, tak je to pro nás velká dřina. Stejně tak, pokud je člověk unavený fyzicky či psychicky, tak příliš dobrý výkon nepodá.

Proto se tento rok budeme zaměřovat na to, jak o sebe pečovat, abychom byli v kondici a dobré náladě. Výzvy, které stojí před námi, tak pro nás nebudou stresující, ale zvládneme je s klidem a pohodou.

A takto ostříme pilu o přestávkách: