LEDEN VE STROMEČKU

LEDEN VE STROMEČKU
11.02.2020

V lednu jsme si povídali o tom, jak jsme strávili Vánoce, o Tříkrálové sbírce a dalších charitativních akcích, o rodině, prarodičích, osobách s handicapem… Naučili jsme se písničky Mráz a Bílá víla. Přečetli jsme si příběh o Sněhové víle, kterou jsme pak nakreslili. Vyrobili jsme si kouzelnou vílí hůlku a skřítka Mrazíčka (koláž – výzdoba herny), stavěli jsme ledové paláce z kostek a stavebnic. Navštívili jsme filmové představení Ledové království 2 a sportovali jsme v tělocvičně. Řekli jsme si, jak pečovat o zvířátka v zimním období. Více ve fotogalerii ŠD.