ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Hradec Králové, Mandysova 1434

Jak pracujeme s nadanými žáky

 

V souvislosti s inkluzivním vzděláváním se nejčastěji mluví o dětech, které jsou určitým způsobem znevýhodněné. Mnohdy se ale zapomíná na ty děti, jejichž potenciál přesahuje požadavky základního vzdělávání, tedy na děti nadané. Rozhodli jsme se, že se na naší škole budeme těmto dětem věnovat i nad rámec běžného vyučování a aktivit, které pro ně zařazujeme do hodin, a že jim nabídneme možnost setkávat se i mimo vyučování.


Na těchto schůzkách se chceme věnovat rozvoji logického uvažování, kritického myšlení, slovní zásoby a představivosti či rozvíjení hlubšího pochopení přírodních procesů. To vše formou zajímavých her a aktivit, pokusů, miniprojektů, řešení problémových úloh apod.    


Setkání dne 28. 3. 2019 (2. stupeň)

Datum vyložení: 8.4.2019

Další setkání nadaných žáků na 2. stupni proběhlo ve čtvrtek 28. 3. v učebně přírodopisu. Bylo vyplněné experimentováním, mikroskopováním a poznáváním přírodních dějů a zákonitostí. Žáci si vyzkoušeli pomocí výluhu z červeného zelí určit kyselost a zásaditost látek, které nás běžně obklopují, barvopis (chromatografii) při dělení barviv fixů a zviditelnění DNA z cibule. Pod mikroskopem pozorovali chloroplasty mechů, stavbu motýlích křídel a ptačích per. Na přinesených vzorcích si vysvětlili rozdíl mezi rohy a parohy, dle fotografií poznávali jelena evropského, siku japonského a muflona. Žáci si také vyzkoušeli práci s ferrofluidem a zviditelnění magnetického pole pomocí železných pilin. Nejvíce je ale zaujala možnost vytvořit si „plazivé potvůrky“ rostoucí z popela, ve skutečnosti tvořená uhlíkem a oxidem uhličitým.

Více >Setkání dne 20. 3. a 27. 3. 2019 (1. stupeň)

Datum vyložení: 29.3.2019

Ve středu 20. 3. 2019 se uskutečnilo druhé setkání nadaných žáků čtvrtých a pátých tříd.

Na patnácti stanovištích řešily děti matematické úlohy zaměřené na logické myšlení.

Ve druhé části se věnovaly čtení s porozuměním u textů R. Kiplinga. Na závěr všichni předkládali jednotlivé návrhy a postupy řešení, které si mohli porovnat s řešeními ostatních spolužáků.

 

Dne 27. 3. 2019 proběhlo další setkání dětí druhých a třetích tříd, které bylo zaměřeno na čtenářskou gramotnost, matematické a přírodovědné úkoly. Starší žáci pomáhali těm mladším v hledání správných řešení zadaných úloh. Vše se úspěšně podařilo vyřešit, a tak všichni odcházeli domů veselí a s úsměvem.

Více >Setkání dne 21. 2. 2019 (1. a 2. stupeň)

Datum vyložení: 26.3.2019

První schůzka s nadanými žáky proběhla na konci února. Děti byly rozdělené do dvou skupin – v jedné si vyzkoušely logickou hru Digit, která je založena na vytváření obrazců ze sirek, a matematické křížovky. Ty žáci řešili jak do předtištěného zadání, tak na tabletu v aplikaci, která se jim velmi líbila a o jejíž užívání i mimo školu projevili velký zájem. Ve druhé skupině jsme se věnovali jazykovým hříčkám a úkolům – děti vymýšlely básničku, doplňovaly do textu chybějící slova, hrály si s významy slov nebo řešily anagramy. Panovala tvořivá atmosféra a při seznamování se s výsledky práce jsme se hodně nasmáli.

Více >< - 1 - >

© 2015 Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Redakční systém a webdesign Festing