ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Hradec Králové, Mandysova 1434

Jak pracujeme s nadanými žáky

 

V souvislosti s inkluzivním vzděláváním se nejčastěji mluví o dětech, které jsou určitým způsobem znevýhodněné. Mnohdy se ale zapomíná na ty děti, jejichž potenciál přesahuje požadavky základního vzdělávání, tedy na děti nadané. Rozhodli jsme se, že se na naší škole budeme těmto dětem věnovat i nad rámec běžného vyučování a aktivit, které pro ně zařazujeme do hodin, a že jim nabídneme možnost setkávat se i mimo vyučování.


Na těchto schůzkách se chceme věnovat rozvoji logického uvažování, kritického myšlení, slovní zásoby a představivosti či rozvíjení hlubšího pochopení přírodních procesů. To vše formou zajímavých her a aktivit, pokusů, miniprojektů, řešení problémových úloh apod.    


Setkání dne 23. 5. 2019 (1.stupeň)

Datum vyložení: 28.5.2019

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 proběhlo další setkání nadaných žáků ze 2. a 3. ročníku. Tentokrát bylo téma „Vzhůru do oblak“. Děti se dozvěděly, proč letadla létají, kdo sestrojil první letadlo a řešily mnoho zajímavých úloh, jak z oblasti českého jazyka, tak z matematiky. Děti se učí též spolupracovat i si vzájemně pomáhat. Mgr. Donka Linhartová

Více >Setkání dne 2. 5. 2019 (2. stupeň)

Datum vyložení: 6.5.2019

Při třetím setkání nadaných žáků pracovaly děti v týmech. Jejich práce připomínala únikovou hru. Musely nejprve rozluštit několik indicií, které jim pomohly najít  8 obálek v prostorách školy. V těchto obálkách se nacházely úkoly se zeměpisnou a dějepisnou tématikou. Po úspěšném splnění úkolů děti získaly čísla. Ta dosadily do příkladu, jehož výsledkem byl kód pro otevření pokladnice s odměnou. Všem týmům se podařilo ve vymezeném čase dosáhnout cíle. Akce se dětem velmi líbila.

Mgr. Milena Strnadová

Více >Setkání 23. 4. 2019 (1. stupeň)

Datum vyložení: 2.5.2019

V úterý 23. 4. 2019 se opět uskutečnilo setkání s nadanými žáky. Zvoleným tématem bylo "Letem světem", během kterého jsme se podívali do různých vzdělávacích oblastí: lidské tělo, rostliny a živočichové, ČR, historie, cizí jazyk, matematika a logika. Žáci si vyzkoušeli pracovat ve skupině i samostatně, hledali potřebné informace v knihách či na internetu, řešili logické úlohy, vymýšleli rýmované básničky, rozluštili několik šifer nebo také například prezentovali vyhledané informace před ostatními spolužáky. Všichni pracovali velice pečlivě, aktivně a se zájmem. 

Mgr. Monika Švejdová

Více >Setkání dne 28. 3. 2019 (2. stupeň)

Datum vyložení: 8.4.2019

Další setkání nadaných žáků na 2. stupni proběhlo ve čtvrtek 28. 3. v učebně přírodopisu. Bylo vyplněné experimentováním, mikroskopováním a poznáváním přírodních dějů a zákonitostí. Žáci si vyzkoušeli pomocí výluhu z červeného zelí určit kyselost a zásaditost látek, které nás běžně obklopují, barvopis (chromatografii) při dělení barviv fixů a zviditelnění DNA z cibule. Pod mikroskopem pozorovali chloroplasty mechů, stavbu motýlích křídel a ptačích per. Na přinesených vzorcích si vysvětlili rozdíl mezi rohy a parohy, dle fotografií poznávali jelena evropského, siku japonského a muflona. Žáci si také vyzkoušeli práci s ferrofluidem a zviditelnění magnetického pole pomocí železných pilin. Nejvíce je ale zaujala možnost vytvořit si „plazivé potvůrky“ rostoucí z popela, ve skutečnosti tvořená uhlíkem a oxidem uhličitým.

Více >Setkání dne 20. 3. a 27. 3. 2019 (1. stupeň)

Datum vyložení: 29.3.2019

Ve středu 20. 3. 2019 se uskutečnilo druhé setkání nadaných žáků čtvrtých a pátých tříd.

Na patnácti stanovištích řešily děti matematické úlohy zaměřené na logické myšlení.

Ve druhé části se věnovaly čtení s porozuměním u textů R. Kiplinga. Na závěr všichni předkládali jednotlivé návrhy a postupy řešení, které si mohli porovnat s řešeními ostatních spolužáků.                                                                                              Mgr. Markéta Kochanová

 

Dne 27. 3. 2019 proběhlo další setkání dětí druhých a třetích tříd, které bylo zaměřeno na čtenářskou gramotnost, matematické a přírodovědné úkoly. Starší žáci pomáhali těm mladším v hledání správných řešení zadaných úloh. Vše se úspěšně podařilo vyřešit, a tak všichni odcházeli domů veselí a s úsměvem.

                                                                                                                                                                 Mgr. Kateřina Hálová

Více >< - 1 - 2 - >

© 2015 Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Redakční systém a webdesign Festing