ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Hradec Králové, Mandysova 1434

Školní psycholog

 

Školní psycholog působí na naší škole od 1. 3. 2016. Poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy. Zaměřuje se na problémy žáků ve školním prostředí. Školní psycholog spolupracuje a konzultuje své služby s metodikem prevence, výchovným poradcem a vedením školy.

 

Školní psycholog nabízí žákům konzultační a poradenské služby v oblasti:

 • výukových a výchovných obtíží
 • pomoc při řešení náročných životních situací
 • krizové intervence
 • kariérové poradenství při výběru studijního nebo profesního zaměření

 

V jakých situacích se na něho mohou žáci obrátit?

 • jim učení neKdyžjde, jak by chtěli. 
 • Když nevědí, jak se učit.
 • Když se necítí dobře ve třídě.
 • Když mají problémy se spolužáky nebo učiteli.
 • Když potřebují poradit při výběru střední školy.
 • Když je trápí něco osobního (hádka s kamarádem, tréma při zkoušení, události doma).


Školní psycholog nabízí konzultační a poradenské služby rodičům žáků školy. V jakých situacích se na školního psychologa mohou obrátit rodiče?

 • Když se chtějí poradit o způsobu vedení dítěte s potížemi v oblasti učení nebo chování.
 • Když se nedaří na něčem domluvit s učitelem jejich dítěte.
 • Když mají pocit, že jejich dítě začalo experimentovat s návykovými látkami.
 • Když se v rodině dějí podstatné změny nebo se řeší problémy.
 • Když si všimnou změn v chování svého dítěte, které mohou avizovat psychické potíže (strach, nevolnost, vyhýbání se škole, uzavřenost, apod.).

 

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.

 

Pro systematickou poradenskou práci s dítětem je nezbytný individuální souhlas rodiče. Individuální souhlas udělují psychologovi rodiče jednorázově na předtištěném formuláři, který obsahuje přesnou informaci o činnosti (činnostech), kterou bude psycholog s dítětem vykonávat. Obsah konzultací je důvěrný. Školní psycholog poskytuje informace, podléhající informovanému souhlasu rodičů, škole nebo jiným institucím pouze se souhlasem rodičů dítěte.

 

 

V případě zájmu o nabízené služby doporučujeme kontaktovat výchovného poradce/metodika prevence školy.

 

Školní psycholog Mgr. René Hůlek

e-mail: rene@hulek.cz

konzultační hodiny:

pátek     7:30 - 11:30    13:00 - 15:00

 

Výchovný poradce a metodik prevence Mgr. Michaela Hejcmanová

e-mail: hejcmanova@mandyska.cz

telefon: 495279724, 495279712

 

 

© 2015 Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Redakční systém a webdesign Festing