ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Hradec Králové, Mandysova 1434

Charakteristika Spolku rodičů a přátel ZŠ

  1. Základním cílem spolku je posílení úzké vazby mezi školou a rodiči dětí, k rozvoji školství a z toho vyplývající zlepšení podmínek a práce školy.
  2. Spolek dále podporuje zájmovou činnost dětí a žáků školy, podle zájmu pořádá pro děti a žáky speciální kurzy, pro děti, žáky, jejich rodiče a další zájemce pořádá kulturní, sportovní a společenské akce.
  3. Podle finančních možností podporuje materiální vybavení školy a ostatní aktivity školy, související s rozvojem školy.
  4. K podpoře plnění uvedených cílů provozuje vedlejší hospodářskou činnost související se zaměřením spolku.

 

 

Členové výboru Spolku od 2. 9. 2015

předseda:                   Zuzana Katerová

místopředseda:          Daniela Brojáčová

člen výboru:               Eva Boušková

člen výboru:               Zuzana Růžková

člen výboru:               Jitka Comorková

 

Členové kontrolní komise:

předseda kontrolní komise:   Jana Řečínská

člen kontrolní komise:           Klára Slánská

člen kontrolní komise:           Jiří Roušavý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Redakční systém a webdesign Festing