ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Hradec Králové, Mandysova 1434

Prostor Pro

Datum vyložení: 27.3.2017

Dokážeme zhodnotit?

Více >Divadelní představení

Datum vyložení: 13.3.2017

Hostující plzeňské divadlo umožnilo našim žákům   dne  10. 3. zhlédnout  dramatizaci Hrabalova díla Ostře sledované vlaky v prostorách divadla Drak. Námět určený divákům starších třinácti let přinesl zpracování známého tématu nejen humorným způsobem, ale také odpovídající formou náznaku, která podpořila zájem žáků o danou problematiku a divadlo samé.    Exkurze do knihovny

Datum vyložení: 13.3.2017

Stalo se již tradicí, že učivo probírané v hodinách českého jazyka si mají žáci možnost prohloubit při návštěvách knihovny v Mediu. Stejně tomu bylo i 2. března, kdy si paní Grňová pro VIII.B  připravila  „tvořivou dílnu“ k žánru epos. Všichni přítomní měli možnost sledovat strastiplnou cestu Gilgameše  a na jejím základě pochopit vlastní smysl  života. Práce, vyžadující aktivní zapojení žáků, všechny zaujala.< - 1 - >

© 2015 Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Redakční systém a webdesign Festing