ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Hradec Králové, Mandysova 1434

Ve škole i v noci

Datum vyložení: 1.4.2017

Naši školu máme tak rádi, že jsme se rozhodli strávit v ní noc z 30. na 31. 3. Nejdříve jsme ale navštívili centrum A-Sport, kde jsme se velmi dobře pobavili při bowlingu, který hráli někteří z nás poprvé v životě. Potom už následoval program ve škole.  Zde se z nás stali známí youtubeři, potom i vlogeři, kteří měli za úkol natočit zajímavé video.  Největší úspěch ale asi měla hra na hamounka, při níž jsme se opravdu dosyta nasmáli a někteří šťastlivci i najedli čokolády.

Myslím, že mohu s klidem napsat, že se naše v pořadí již třetí společná noc ve škole opravdu vydařila.

 Ostře sledované vlaky

Datum vyložení: 11.3.2017

Dne 10. března jsme zhlédli v divadle Drak velice zdařilé představení hostujícího plzeňského divadla. Jednalo se o zpracování díla jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů Bohumila Hrabala – Ostře sledované vlaky. Seznámili jsme se s malou železniční stanicí a jejím osazenstvem, nechyběla ani razítkovací scéna.

Tak zase někdy  příště v divadle!Epos o Gilgamešovi

Datum vyložení: 7.3.2017

Tématem naší další besedy v knihovně se stal tentokrát epos o Gilgamešovi, který líčí dobrodružství sumerského krále Gilgameše. Paní knihovnice si vyzkoušela naši čtenářskou gramotnost. Úkolem, který nám zadala, totiž bylo vyhledat důležité informace v textu a poskládat je například do podoby pětilístku.

Dozvěděli jsme se tak spoustu informací o dalším literárním žánru.Královéhradecká pevnost

Datum vyložení: 26.2.2017

Dne 21. února jsme navštívili Muzeum východních Čech v Hradci Králové, abychom se dozvěděli něco více o královéhradecké pevnosti. Seznámili jsme se s důvody vzniku pevnosti a historií její stavby. Měli jsme možnost porovnat na historických a současných fotografiích podobu staveb, které se dochovaly do současnosti. Velkoplošný dobový plán se nám stal nakonec předlohou pro stavbu vlastní pevnosti.Kytice v knihovně?

Datum vyložení: 17.2.2017

Samozřejmě se nejednalo o kytici lučních květů s malým k, ale o tu, kterou píšeme výhradně s velkým písmenem na začátku. V měsíci únoru jsme se totiž zúčastnili besedy v knihovně, tentokrát na téma balada. Když se vysloví název tohoto literárního žánru, všem se nám určitě vybaví jméno Karel Jaromír Erben a samozřejmě i jeho nejznámější dílo Kytice z pověstí národních. Paní knihovnice si pro nás připravila úkol, jehož cílem bylo přiřadit k názvům balad ilustrace a úryvky. Vzhledem k tomu, že jsme o Kytici neslyšeli zdaleka poprvé, podařilo se nám ho ve skupinkách s přehledem splnit. A co nás čeká v knihovně příště? Nechte se překvapit.< - 1 - 2 - 3 - >

Výlet Litice - Potštejn

Datum vyložení: 5.6.2016

31. 5. jsme se společně vydali na výlet na hrad Potštejn. Jako dopravní prostředek nám už tradičně posloužil vlak. Vystoupili jsme ve stanici Litice a už po svých vystoupali ke zřícenině hradu. Ten jsme si společně s paní průvodkyní důkladně prohlédli a dozvěděli se i něco o jeho historii. Nezapomněli jsme si samozřejmě vyfotit pár „selfíček“, sníst svačinu, zakoupit nanuka a potom už jsme se pomalu vydali na zpáteční cestu k vlaku. Počasí nám přálo, České dráhy tentokrát nezklamaly, a tak se výlet zdařil a my jsme domů dojeli v pořádku a včas. O tom se můžete přesvědčit i vy v naší fotogalerii.Workshop k bitvě u HK

Datum vyložení: 5.6.2016

Na workshop jsme se tentokrát vypravili na Univerzitu Hradec Králové. Studenti oboru historie si pro nás připravili spoustu rozličných úkolů, které připomínaly výročí bitvy u Hradce Králové. Chlapci a děvčata pracovali ve skupinách. Tvořili mapu bitvy, seznámili se s osobnostmi konfliktu, typickými znaky jednotlivých armád, výzbrojí a výstrojí. Na závěr si vytvořili společný projekt na zadané téma. Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 Pochod POKOS aneb Příprava občanů k obraně státu

Datum vyložení: 14.5.2016

Dne 10. 5. jsme se zúčastnili akce s názvem pochod POKOS (Příprava občanů k obraně státu). Děti si postupně vyzkoušely zdravotnickou přípravu, chemickou obranu, střelecký a veslařský trenažér, topografii, vědomostní soutěž a další aktivity. Za splnění všech úkolů byly na závěr odměněny. Věrni názvu akce zvládli jsme cestu tam i zpět pěšky.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.Koncert ke Dni matek

Datum vyložení: 14.5.2016

Dne 5. 5. jsme v rámci koncertu ke Dni matek vystoupili se svým tanečním číslem na hity z muzikálu Mamma Mia. A zvládli jsme to perfektně! Hudbu nám sestříhal Jirka, choreografii ušitou přímo na tělo vymyslely Kiki a Kája. Nejdůležitější na tom všem ale je, že jsme se zapojili téměř všichni, ať už jsme v tanci začátečníci či profesionálové.

 Návštěva knihovny

Datum vyložení: 10.4.2016

Dne 6. 4. jsme opět navštívili knihovnu v Malšovicích. Paní knihovnice si pro nás tentokrát připravila besedu o bajkách. Dozvěděli jsme se tedy něco nového o nejznámějších autorech bajek i o jejich tvorbě. Na závěr jsme si jako obvykle zahráli a zasoutěžili.< - 1 - 2 - 3 - >

Den otevřených dveří

Datum vyložení: 3.1.2016

Den otevřených dveří spojený s vánoční výstavou se na naší škole uskutečnil 12. prosince a my jsme si ho moc hezky užili. Začal představením 7 návyků v hale školy. První návyk zdařile představili v krátkém rozhovoru Zuzka a Šimon. V naší třídě proběhla i ukázková hodina českého jazyka, literatury a etické výchovy. Za účast na výuce děkuji Káje, Maki, Kiki, Lucce, Rádě, Ádě, Šímovi, Dominikovi a Honzovi. U našeho stánku v té době prodávaly Anička a Zuzka. Martin a David nás zase reprezentovali na turnaji ve stolním tenise.

Poděkování patří také všem, kteří nám přinesli výrobky na prodej, byli to Kája, Kiki, Ráďa, Maki, Nelča a Kuba.

Na závěr bych chtěla také poděkovat všem rodičům, kteří se akce zúčastnili. Tak na shledanou v příštím roce!

Více >< - 1 - >

Návštěva knihovny

Datum vyložení: 3.1.2016

Více >< - 1 - >

< - >

Pracujeme na samostatnosti

Datum vyložení: 6.12.2015

V sedmé třídě bychom už měli spoustu věcí zvládnout sami, a proto pracujeme na své samostatnosti. Do tabulky jsme měli každý sám za sebe vyhodnotit známkou, jak na tom jsme. Ne vždy jsme si mohli dát jedničku. Slíbili jsme si ale, že budeme pracovat na zlepšení. Za měsíc či za dva si ji třeba už klidně dáme!

Hodnotili jsme se v následujících dovednostech:

- jsem zodpovědný /á za svoje chování – pokud udělám chybu, přiznám ji a snažím se o nápravu, nevymlouvám se

- při hodinách si pečlivě zapisuji

- pokud nemám sešit nebo jsem nemocný, sám si látku s pomocí spolužáků doplním

- z učebny do učebny se přesouvám klidně a tiše

- mám vždy včas připraveno na vyučování

- přezouvám se

- samostatně a zodpovědně také plním svoje funkce a služby

- svoje úkoly a jiné aktivity (DÚ, referáty, písemnépráce, testy, zkoušení, akce třídy) si plánuji prostřednictvím kalendáře v ŽK

- na zadané testy se zodpovědně připravuji< - 1 - >

Spokojenost

Datum vyložení: 22.11.2015

V listopadu jsme společně s mými žáky zjišťovali, co jim chybí k úplné spokojenosti ve škole. Chlapci a děvčata měli doplnit neúplnou větu. Tady jsou některá jejich přání.
Ve škole bychom byli spokojeni, kdybychom...
- hráli hry
- nevyrušovali v hodinách
- všichni nosili pomůcky a domácí úkoly
- všichni dělali to, co máme
- si neubližovali
- nemluvili sprostě
- o přestávkách poslouchali písničky
- dělali často skupinovou práci
- ve škole měli pohodlnější židle
- měli delší přestávky
- měli méně hodin vyučování
- častěji chodili ven
- nepsali testy
- nemuseli stát frontu v bufetu
- měli více školních akcí
- mohli hrát o přestávkách fotbálek a kulečník
- se navzájem tolerovali
- dostávali méně domácích úkolů nebo žádné
- se neprali o přestávkách
- byli každý sám za sebe zodpovědní
- se učili s nadšením
- se všichni hlásili
- byli k sobě ohleduplní
- si všichni pomáhali
Nejčastější odpověď ale byla: Ve škole bychom byli spokojeni, kdyby vše bylo tak, jak je nyní.
Na naší spokojenosti budeme samozřejmě společně pracovat. Část našich „kdybychom“ totiž můžeme změnit právě my sami.

V listopadu jsem společně s mými žáky zjišťovala, co jim chybí k úplné spokojenosti ve škole. Chlapci a děvčata měli doplnit nedokončenou větu. Tady jsou jejich dokončení.

Ve škole bych byl/a spokojený/á, kdybychom:

- hráli hry

- nevyrušovali v hodinách

- všichni nosili pomůcky a domácí úkoly

- všichni dělali to, co mají

- si neubližovali

- nemluvili sprostě

- o přestávkách poslouchali písničky

- dělali často skupinovou práci

- ve škole měli pohodlnější židle

- měli delší přestávky

- měli méně hodin vyučování

- častěji chodili ven

- nepsali testy

- nemuseli stát frontu v bufetu

- měli více školních akcí

- mohli hrát o přestávkách fotbálek a kulečník

- se navzájem tolerovali

- dostávali méně domácích úkolů nebo žádné

- se neprali o přestávkách

- byli každý sám za sebe zodpovědní

- se učili s nadšením

- se všichni hlásili

- byli k sobě ohleduplní

- si všichni pomáhali

Nejčastější odpověď ale byla: Ve škole bych byl spokojený, kdyby vše bylo tak jak je…

Na naší spokojenosti budeme samozřejmě společně pracovat. Část našich „kdybychom“ totiž můžeme změnit právě my sami.

V listopadu jsem společně s mými žáky zjišťovala, co jim chybí k úplné spokojenosti ve škole. Chlapci a děvčata měli doplnit nedokončenou větu. Tady jsou jejich dokončení.
Ve škole bych byl/a spokojený/á, kdybychom:
- hráli hry
- nevyrušovali v hodinách
- všichni nosili pomůcky a domácí úkoly
- všichni dělali to, co mají
- si neubližovali
- nemluvili sprostě
- o přestávkách poslouchali písničky
- dělali často skupinovou práci
- ve škole měli pohodlnější židle
- měli delší přestávky
- měli méně hodin vyučování
- častěji chodili ven
- nepsali testy
- nemuseli stát frontu v bufetu
- měli více školních akcí
- mohli hrát o přestávkách fotbálek a kulečník
- se navzájem tolerovali
- dostávali méně domácích úkolů nebo žádné
- se neprali o přestávkách
- byli každý sám za sebe zodpovědní
- se učili s nadšením
- se všichni hlásili
- byli k sobě ohleduplní
- si všichni pomáhali
Nejčastější odpověď ale byla: Ve škole bych byl spokojený, kdyby vše bylo tak jak je…
Na naší spokojenosti budeme samozřejmě společně pracovat. Část našich „kdybychom“ totiž můžeme změnit právě my sami.


< - 1 - >

Karel Jaromír Erben

Datum vyložení: 1.11.2015

Dne 16. 10. jsme se zúčastnili besedy v knihovně, jejímž tématem byl život a dílo spisovatele Karla Jaromíra Erbena. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o autorovi básnické sbírky Kytice a jeho baladách. Zhlédli jsme také úryvek filmu, který byl podle tohoto díla natočen. Těšíme se na další návštěvu knihovny!< - 1 - >

Návštěva knihovny

Datum vyložení: 13.10.2015

V pátek 16. října se chystáme na besedu do knihovny v Malšovicích. Tentokrát si pro nás paní knihovnice připravila téma K. J. Erben -  Kytice. Navážeme tak na divadelní představení, které jsme zhlédli v září v Klicperově divadle.1. návyk: Buďte proaktivní!

Datum vyložení: 13.10.2015

V měsíci říjnu se snažíme pracovat na své proktivitě. Není to snadné. Co znamená "být proaktivní" už dobře víme, ale od slov k činům je někdy pekelně daleko. A tak sbíráme kuličky za hodiny, ve kterých se nám společně dařilo dobře pracovat. I ve sběru papíru se snažíme všichni přispět alespoň svojí "troškou do mlýna". Každý z nás si stanovil dva cíle, jeden osobní a druhý pro ostatní. Takový, jehož splněním pomůže svým spolužákům. Podaří se nám naše cíle naplnit? Pokud ano, máme za sebou první krůček.< - 1 - >

© 2015 Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Redakční systém a webdesign Festing