ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Hradec Králové, Mandysova 1434

Matematický klokan

Datum vyložení: 17.3.2017

V pátek 17. 3. se naše škola zúčastnila celosvětové soutěže Matematický klokan. Děkuji Zuzce D., Viktorce, Marianovi a Vaškovi za reprezentaci naší třídy.Beseda s Městskou policií

Datum vyložení: 17.3.2017

Týden po návštěvě muzea nás čekala "exkurze" týkající se teď už současného života - v nových prostorách Městské policie v Třebši byla pro žáky připravena přednáška - beseda na téma Právo, morálka a zodpovědnost. Na základě zkušeností policistů z řešení událostí běžného života si žáci mohli vytvořit jasnou představu o pojmech jako právo, povinnost a morálka a také o své osobní zodpovědnosti. Byli také seznámeni s důsledky plynoucími z nedodržování povinností nebo porušování práva. Myslím si, že tak získali velmi cenné poznatky. Návštěva muzea

Datum vyložení: 17.3.2017

V pátek 13. ledna jsme navštívili Muzeum východních Čech, kde nás čekala exkurze do středověkého města. Prostřednictvím vlastního bádání i odborného výkladu jsme mohli nahlédnout do života lidí ve středověkém městě i blíže se seznámit s podobou Hradce Králové před mnoha staletími. Vítaným zpestřením byla možnost vyzkoušet si dobové oblečení. Domů jsme si kromě nových poznatků odnesli i "listinu" s nefalšovanou pečetí.< - 1 - >

Den otevřených dveří

Datum vyložení: 13.12.2016

V sobotu 3. 12. proběhl jako každoročně den otevřených dveří. Po společném zpívání u stromečku, představení 7 návyků a zahájení vánoční prodejní výstavy proběhla v naší třídě ukázková hodina matematiky. Letos jsme se sešly v hojném počtu - ano, sešlY, protože tentokrát to byla "dámská jízda" :-), zúčastnilo se 12 dívek z naší třídy. Nešlo jen o účast na samotném dnu otevřených dveří, ale i (hlavně) o výrobu vánočních dárků pro prodejní výstavu. Výtvory šikovných rukou až braly dech. Díky nim tak do třídní pokladny poputuje krásná částka, kterou věnujeme na společné akce. Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem dívkám, které připravily výrobky, i jejich rodičům, kteří jim pomáhali, za krásné dárky a vytvoření té pravé předvánoční atmosféry. Děkuji dětem i rodičům za účast na ukázkové hodině, dívkám i za odborný dohled nad prodejním stánkem nejen naší třídy, ale i družiny nebo tříd prvního stupně. Oběd na přání, který proběhne ve čtvrtek 22.12., tak bude zaslouženou odměnou!  < - 1 - >

ProstorPro v 7.A

Datum vyložení: 2.11.2016

V minulém školním roce jsme navázali spolupráci s obecně prospěšnou společností ProstorPro, která pro naši třídu připravuje v každém školním roce preventivní programy. Opět nás tedy čekají tři "setkání", jejichž společným tématem bude tentokrát téma Závislosti. V rámci programu se blíže poznáváme i z jiné stránky, než jak se známe z vyučování, a máme tak možnost vidět se navzájem v novém světle a v jiných souvislostech. To nám může pomoci vyřešit i případné problémy či nedorozumění ve vzájemných vztazích. Loni se nám program líbil, věřím tedy, že v tomto duchu budeme pokračovat i v tomto školním roce.     7.A plánuje

Datum vyložení: 2.11.2016

V rámci etické výchovy si sedmáci pravidelně každé pondělí plánují celý nadcházející týden ve škole (domácí úkoly, prověrky, pomůcky na hodiny, další akce atd.). Tuto činnost si co nejvíce řídí sami, čímž se jednak učí navzájem si naslouchat, nepřekřikovat se a spolupracovat, jednak si případně doplní "chybějící " informace, které některým v hodinách unikly. K plánování využívají kalendář v žákovské knížce, kde tak jsou tyto informace dostupné i rodičům :-). Děti si také na daný týden stanovují své osobní cíle. Zatím jsme se zaměřili na cíle školní - tedy na to, co každý potřebuje a chce zlepšit na svém přístupu ke školním povinnostem a na chování v hodinách i o přestávkách. Děti nejsou hodnoceny učitelem ani ostatními žáky, ale každý hodnotí pouze sám sebe - jak se mu dařilo či nedařilo svůj cíl naplnit. Jsem ráda, že děti dovedou být dost sebekritické a samy sebe posuzují opravdu reálně. Snad v průběhu školního roku se stejným úspěchem dosáhnou i naplnění svých cílů :-).     Co nás čeká v listopadu

Datum vyložení: 2.11.2016

Listopad nám přináší hned několik zajímavých akcí - ve čtvrtek 3.11. se v Bio Centrál zúčastníme zeměpisné přednášky o Peru, o týden později se několik zájemců z naší třídy podívá v rámci exkurze do automobilky v Mladé Boleslavi a středu 16.11. si zpříjemníme návštěvou Klicperova divadla, kde zhlédneme představení Tři mušketýři.

Čekají nás také první konzultace v tomto školním roce - ve čtvrtek 10.11. od 16.30, na které tímto zvu nejen rodiče, ale s nimi i jejich děti.

15.11. proběhne další sběr papíru a na pátek 18.11. je vyhlášeno ředitelské volno. < - 1 - >

< - >

© 2015 Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Redakční systém a webdesign Festing