ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Hradec Králové, Mandysova 1434

Pravidla pro přijímání žáků do školní družiny

Datum vyložení: 21.5.2019

Pro školní rok 2019 – 2020 jsou pro přijetí do školní družiny platná tato kritéria:

1. Žáci 1. – 2. ročníku bez omezení (pokud byla přihláška podána nejpozději do 12. června 2019).

2. Kapacita školní družiny je 140 žáků 1. – 3. ročníku.

3. Žáci 3. ročníku, pravidelná docházka do školní družiny. Pokud bude zájem žáků 3. ročníků o ŠD přesahovat počet volných míst, budou umísťováni do vyčerpání kapacity postupně na základě těchto kritérií:

a) žáci s bydlištěm mimo Hradec Králové, dle věku žáka (od nejmladšího po nejstarší),

b) dle věku žáka (od nejmladšího po nejstarší).

 

Pokyny:

Zápisový lístek pro školní rok 2019 -2020 vyplní a odevzdají všichni zájemci budoucího 3. ročníku

a vyplněné je odevzdají vychovatelce ŠD nejpozději do 12. června 2019.

Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili, zda bude jejich dítě školní družinu v roce 2019 - 2020 plně využívat.


© 2015 Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Redakční systém a webdesign Festing