ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Hradec Králové, Mandysova 1434

Úspěchy našich žáků aneb chemie - (ne)zle mi je...

Datum vyložení: 24.3.2019

Chemická olympiáda

Úspěšnými řešiteli okresního kola chemické olympiády se stali Vojtěch Kudr a Norbert Daniel. V silné konkurenci získali plný počet bodů v rámci laboratorní praxe a  velice slušných výsledků dosáhli i v teoretické části soutěže.

Nejlepší mladý chemik

Ze školního kola postoupili do regionálního kola soutěže pro ZŠ o Nejlepšího mladého chemika Marian Smolka, Vojtěch Dubský a Barbora Suchá. Ta se také stala nejúspěšnější řešitelkou z naší školy. Dne 20. 3. se tito žáci zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků soutěže za účasti děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, vedení SPŠCH a zástupců chemického průmyslu.

Všem výše jmenovaným gratulujeme a děkujeme za jejich reprezentaci.


© 2015 Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Redakční systém a webdesign Festing