ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Hradec Králové, Mandysova 1434

Jak pečujeme o nadané žáky?

Datum vyložení: 11.3.2019

Na těchto schůzkách se chceme věnovat rozvoji logického uvažování, kritického myšlení, slovní zásoby a představivosti či rozvíjení hlubšího pochopení přírodních procesů. To vše formou zajímavých her a aktivit, pokusů, miniprojektů, řešení problémových úloh apod.  

A protože nezůstalo jen u myšlenky, první schůzka s nadanými žáky proběhla na konci února. Děti byly rozdělené do dvou skupin – v jedné si vyzkoušely logickou hru Digit, která je založena na vytváření obrazců ze sirek, a matematické křížovky. Ty žáci řešili jak do předtištěného zadání, tak na tabletu v aplikaci, která se jim velmi líbila a o jejíž užívání i mimo školu projevili velký zájem. Ve druhé skupině jsme se věnovali jazykovým hříčkám a úkolům – děti vymýšlely básničku, doplňovaly do textu chybějící slova, hrály si s významy slov nebo řešily anagramy. Panovala tvořivá atmosféra a při seznamování se s výsledky práce jsme se hodně nasmáli.

A kdy se uskuteční další schůzka našich nadaných žáků? Žáci 2. a 3. ročníků se sejdou 27. 3., chlapci a děvčata ze 4. a 5. ročníků 20. 3. a setkání nadaných žáků z 2. stupně proběhne ve čtvrtek 28. března – jistě bude tvůrčí oslavou Dne učitelů.  

 

 


© 2015 Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Redakční systém a webdesign Festing