ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Hradec Králové, Mandysova 1434

Samostatnost

Datum vyložení: 3.2.2019

Pro nejmenší školáky to znamenalo zvládnout domácí úkol, umět si připravit aktovku a pomůcky na vyučování, starat se o své věci, dokázat se zeptat, pokud si s něčím nevím rady. Jejich cílem také bylo naučit se dobře orientovat ve škole, vědět, kdy začíná vyučování, znát jméno své paní učitelky i pana ředitele. S nárůstem učiva přibývá i pomůcek, a tak hlavně pro větší děti bylo velkou výzvou na nic nezapomínat. S pomocí plánovacího kalendáře to ale všichni nakonec zvládli. Žáci čtvrtých a pátých tříd si už umí i samostatně obstarat úkoly a učivo z doby své nepřítomnosti. Právě na tomto úkolu ale budeme muset ještě trochu zapracovat, abychom ho zvládli opravdu všichni.

Žáci 7. až 9. ročníků na začátku a na konci našeho ročního tématu "Samostatnost" vyplňovali dotazníky, jejichž výsledky jsme mohli porovnat. Už ze vstupních dotazníků vyplynulo, že velká většina žáků ovládá pravidla slušného chování, pracuje s plánovacím kalendářem a umí si v době své absence zjistit látku k doplnění. Většina z nich dokáže také zhodnotit práci svoji i spolužáků. V čem jsme se tedy zlepšili? Naši nejstarší žáci umí zorganizovat akci pro své mladší spolužáky, nosí včas omluvenky a uvědomují si, že právě dovednost být samostatný činí náš život lehčím.


© 2015 Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Redakční systém a webdesign Festing