ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Hradec Králové, Mandysova 1434

Zápis dětí do 1. tříd

Datum vyložení: 13.3.2018

Ředitelství Základní školy Mandysova oznamuje, že zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 se bude konat v pátek 13. dubna 2018 od 13 do 17 hodin a v sobotu 14. dubna 2018 od 9 do 12 hodin.

Zápis bude probíhat ve třídách na prvním stupni ZŠ formou krátného rozhovoru s rodiči a dítětem. Každý budoucí prvňáček od nás dostane dárek.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí s odkladem školní docházky pro školní rok 2017/2018. K zápisu do naší školy může přijít i dítě, které dostalo rozhodnutí o odkladu na jiné škole.

Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat o odklad školní docházky, přinese k zápisu doporučení pedagogicko - psychologické poradny, nebo SPC a doporučení dětského lékaře.

Dovrší-li dítě šestého roku v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018, doloží rodič k žádosti o příjetí i doporučení pedogogicko - psychologické poradny.

Stejně, jako v minulém roce se žádost o přijetí do školy bude podávat elektronicky a to od 1. 4. 2018.  Jednoduše vyplníte požadované údaje a formulář bude automaticky předán do školy. Na Váš e-mail bude zasláno potvrzení o úspěšně provedeném podání. Upozorňujeme, že elektronické podání nenahrazuje povinnost dostavit se k zápisu osobně, pouze zjednodušuje podání přihlášky a šetří Váš čas strávený ve škole nad administrativními povinnostmi.

Věříme, že tuto možnost oceníte a elektronické podání přihlášky využijete (viz níže).


Ve školním roce 2018/2019 plánujeme otevřít tři první třídy do počtu 27 dětí.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 1/2018 ve znění pozdějších novel.

2. Celkový počet tříd a žáků do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019, stanovených s ohledem na prostorové a technické zázemí školy jsou tři třídy s maximálním počtem 81 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:

a)přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2018/2019 pokračují v plnění školní docházky v Základní škole Mandysova,

b)dále pak sourozenci dětí, kteří ve školním roce 2018/2019 pokračují v předškolním vzdělávání v MŠ Pohádka,

c)výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním.

 

Do školského obvodu ZŠ Mandysova patří:

Ulice 17. listopadu, Akademika Heyrovského, Botanická, Brněnská (po ulici Palachova), Brožíkova, Červeného, Dobroslavova, Domečkova, Durychova, Hradecká, Jana Masaryka, Kejzlarova, Křivá, Mandysova, M. Pujmanové, M. Majerové, Na Břehách, Na Jezírkách, Na Potoce, Na Rozhraní, Okrajová, Oldřichova, Pajkrova flošna, Pod Zámečkem (po ulici Palachova), Potoční, Příčná, Selicharova, Slunečná, Sokolská, Souběžná, Ševčíkova, Školská, Štolbova, třída Edvarda Beneše.

Případné dotazy: comorkova@mandyska.cz

 

Odkaz na elektronickou přihlášku

Třídní schůzka pro rodiče dětí budoucích prvních tříd se bude konat 22.5. od 17:00 hodin.

 

 

 

 

 

 


© 2015 Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Redakční systém a webdesign Festing