ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Hradec Králové, Mandysova 1434

Komunikace

Datum vyložení: 1.3.2018

Vážení rodiče,

v minulém roce jsme se v rámci projektu „Každý může být úspěšný“ věnovali rozvíjení komunikačních schopností našich žáků. Hlavním tématem se tedy stala komunikace. Na základě dotazníkového šetření jsme zjistili, kde jsou naše slabé stránky, a ty jsme se potom snažili společně rozvíjet. Úkol to nebyl vůbec jednoduchý.  Zaměřit se současně na vhodnou práci s hlasem, využívání gest a mimiky, jazykovou kulturu a obsah projevu totiž není vůbec snadné. Po roční usilovné práci jsme v lednu žákům zadali stejný dotazník a díky tomu můžeme prohlásit, že jsme se jednoznačně na poli komunikačních dovedností zlepšili.

Z výsledků vyplynulo, že žáci ovládají pravidla komunikace, bojí se méně vystupovat před třídou, nedělá jim problém mluvit dostatečně hlasitě. Při komunikaci navazují oční kontakt. Pokud něco nevědí, zeptají se spolužáka, případně vyučujícího. Dokáží vytvořit otázku a odpovědět na ni celou větou. Vědí, že slušné vyjadřování je základem komunikace.

Naši žáci mají pocit, že by se v budoucnu mohli ještě zlepšit v doprovázení projevu přiměřenými gesty, v používání výhradně slušných slov a v umění naslouchat.

Nezbývá, než jim popřát, aby byli v pilování komunikačních dovedností i nadále úspěšní.


© 2015 Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Redakční systém a webdesign Festing