ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Hradec Králové, Mandysova 1434

Informace pro rodiče žáků, kteří navštěvují školní družinu

Datum vyložení: 11.1.2018

Úplata ve výši 1200 Kč je splatná do 20.1.2018 za měsíce leden - červen 2018.

Platbu uhraďte na účet 107-5622620207/0100.

Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte.

Zpráva pro příjemce: ŠD, jméno a příjmení dítěte.

Vzor: ŠD Jan Novák


© 2015 Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Redakční systém a webdesign Festing